Dear Guest

第二屆桃園市議員(第八選區)當選預測
icon
18.00
 

買進

賣出

數量
價格
價格
數量
150
18.00
27.00
98
107
14.00
36.00
230
131
11.00
41.00
190
191
8.00
43.00
198
1,000
1.00
47.00
190

Buy

Sell

GMT+8:2018-10-09 18:30~ 2018-11-14 00:00

1、此事件為Yes/No事件,若事件發生則清算價格為$100,若未發生則清算價格為$0

2、清算依據依中選會公布為準

3、若劉念雲未參選2018桃園市議員選舉則清算為$0

項目 內容
事件代碼 cnt_63674698439278
事件名稱 左翼聯盟劉念雲當選
每日交易時間 00:00 - 24:00
價格範圍 1.00 - 99.00
每日漲跌幅限制
最小變動單位 1.00
開始日 2018-10-09 18:30
到期日 2018-11-14 00:00
交割方式 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
部位限制
保證金 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。
嵌圖

(最新十筆,每五秒更新)

左翼聯盟劉念雲當選

您認為左翼聯盟劉念雲是否會當選第二屆桃園市議員?認為會請買進,認為不會請賣出。

事件名稱
買進
賣出
最新
漲跌
今量
總量
52.00
95.00
55.00
-
0
954
71.00
80.00
62.00
-
0
1,334
53.00
96.00
55.00
-
0
640
52.00
95.00
55.00
-
0
1,090
62.00
69.00
69.00
-
0
1,100
49.00
99.00
55.00
-
0
844
48.00
49.00
49.00
-
0
80
51.00
52.00
51.00
-
0
70
26.00
35.00
30.00
-
0
810
31.00
40.00
39.00
-
0
1,124
18.00
27.00
18.00
-
0
765
45.00
52.00
45.00
-
0
880